Oroszország megpróbálja kiiktatni az ukrán nyelvet az iskolákból a megszállt Zaporizzsjai területen

Oct 5, 2023 - 12:27
Oroszország megpróbálja kiiktatni az ukrán nyelvet az iskolákból a megszállt Zaporizzsjai területen

Az orosz megszállók akaratlanul is azt bizonyítják, hogy Zaporizzsja megye lakossága milyen erősen azonosul Ukrajnával, és most megpróbálják eltiporni az ukrán identitást az iskolákban.

Zaporizzsja egyes részeinek orosz megszállói megpróbálják csökkenteni az ukrán nyelv oktatását az iskolákban, miközben – nem meglepően -, azt állítják ez a szülők panaszai miatt történik.

Oroszország hasonló intézkedéseket alkalmazott a megszállt Krímben is, ahol az ENSZ Nemzetközi Bíróságának kifejezett rendelkezése ellenére, lényegében nem maradtak olyan iskolák, ahol ukrán nyelven tanítanák a tantárgyakat, vagy ahol az ukrán nyelv a tanterv része lenne.  A szülőkre ott is hatalmas nyomást gyakoroltak, hogy írják alá az ukrán nyelvet elutasító "nyilatkozatokat". 

A helyzet most más, mint 2014-ben, mert Oroszország nagyobb ellenállásba ütközik. Oroszországnak drasztikus intézkedéseket kellett alkalmaznia (akár a gyermekek elvételének fenyegetésével), hogy a szülőket rávegye, gyermekeiket orosz ellenőrzésű iskolákba írassák be.

Az okok, amiért a legtöbb szülő ellenállt ameddig csak tudott, pontosan azok, amelyek miatt Oroszország megpróbálja keresztülvinni az "oktatását" és tantervét minden, a megszállása alatt álló területen.  A gyerekeknek egy teljesen eltorzított narratívát tanítanak Oroszország inváziójáról és az ukrán területek annektálásáról, olyan szavakkal, mint a "felszabadítás", és az ukrán fegyveres erőkre hárítják a felelősséget Oroszország égbekiáltó háborús bűneiért.  A gyerekeknek azt mondják, hogy ők "oroszok", és az ukrán identitás minden aspektusát, beleértve természetesen a gyerekek nyelvét is, szisztematikusan rombolják. A militarizálásra is nagy hangsúlyt fektetnek, és a gyerekeket nemcsak arra ösztönzik, hogy dicsőítsék a megszálló erőket, hanem arra is, hogy "hazafias" kötelességüknek tekintsék, hogy katonának akarjanak állni.  Ez természetesen a nemzetközi jog legsúlyosabb megsértése.

A megszállt Zaporizzsjai területről először 2023 márciusában jelentettek kísérleteket, az információ állítólag az ukrán Nemzeti Ellenállás Központjától származik. Eszerint az oroszok bejelentették, hogy a következő tanév kezdetétől (azaz szeptembertől) megszűnik az ukrán nyelv oktatása.  Ezt természetesen a „szülők kívánságának megfelelően” tették, akik május 1-ig írhatták meg, ha nem akarják, hogy gyermekeik ukránul tanuljanak. Ez heti három órával több időt jelentene az orosz nyelv tanulásához.  A szülők állítólag "megelőző beszélgetésekkel" szembesültek, amelyeken tulajdonképpen következményekkel fenyegették meg őket, ha nem írják meg, hogy nem akarják, hogy gyermekeik ukránul tanuljanak.

Az ilyen próbálkozások nyilvánvalóan nem váltak be.  Az orosz állam által ellenőrzött RIA Novosztyi 2023. augusztus végén arról számolt be, hogy a gyerekek 46%-a döntött úgy, hogy anyanyelvként ukránul tanul.  A megszálló rezsim azt állította, hogy új, Oroszországban kiadott tankönyveket kapnak.  A Detector Media akkoriban úgy kommentálta ezt, hogy az orosz megszállók felmérése lényegében a helyi lakosság megszálló rezsimhez való lojalitás szintjének titkos felmérése volt. De az "Olyan váratlan eredményt adott az oroszok számára, hogy azt nem is tudták eltitkolni".

Az eredmény azért különösen sokatmondó, mert sok más szülő talán szerette volna az ukrán nyelvet választani gyermeke anyanyelvéül, de az úgynevezett "megelőző beszélgetések" után félt attól, hogy ezt megtegye."

Miután meggyőződtek arról, hogy a megszállt Zaporizzsjában élő ukránok azt akarják, hogy gyermekeik a saját nyelvüket tanulják anyanyelvként, ne pedig a megszállókét, Oroszország visszatért a megszokott formához. 

Szeptember 26-án az Újságírói Nyomozó Központ (CJI) arról számolt be, hogy a megszállt Tokmakban nyelvbotránnyal kezdődött a tanév.  Bár a fent említett felmérés azt mutatta, hogy a diákok és szüleik többsége azt kívánta, hogy anyanyelvként ukránul tanuljanak, szeptemberre a megszálló rezsim már egészen mást mondott.  Azt állították, hogy a "szülők" panaszkodtak az ukrán nyelvórák állítólagos túlzott száma miatt.  A CJI idéz egy "levelet", amelyet állítólag egy feldühödött szülőtől kaptak a megszállt Primorszkban, aki arra panaszkodott, hogy ha az osztály több mint fele az ukrán nyelvet választja anyanyelvként, akkor minden gyereknek ukránul kell tanulni.

A CJI megjegyzi, hogy Andriy Chuykov, egy kollaboráns, aki korábban egy megszállási "intézet" "dékánja" volt, azt állítja, hogy az ukrán nyelvtanárok hibásak ezért a helyzetért.  Az ő verziója szerint ezek a tanárok az ukrán fegyveres erők általi felszabadulásban reménykednek, és ezért nem váltottak tantárgyat.  Állítása szerint, hogy munkát kapjanak, "arra kényszerítik a szülőket, hogy leveleket írjanak, miszerint a gyerekeiknek ukránul kell tanulniuk".

 A Zaporizzsjai terület Polohy körzet lakói nyilvánvaló ostobaságként utasítják el a puszta feltételezést, hogy a tanárok "kényszerítették" volna a szülőket ilyesmire.

"A falvakban akár többször is eljöttek minden tanárhoz, különösen az ukrán nyelv és történelem tanárokhoz kérésésekkel és "beszélgetésekkel". A legtöbben elmentek, akik pedig maradtak, vagy abbahagyták a tanítást, vagy "cipőt cseréltek", és azt tanítják, amit a megszállók követelnek. Szó sem lehetett semmiféle "kényszerű ukránosításról" a megszállás alatt".  

A Detector Media forrása egy nyugdíjas tanárnő volt, aki maga is kénytelen volt elhagyni a területet, éppen azért, mert nem volt hajlandó együttműködni.  Beszéltek egy másik nővel a Melitopol körzetből.  Ő megerősítette, hogy az ő falujukban a megszállók minden tanár nevét ismerték, és már 2022 nyarán fenyegetésekkel keresték meg őket, hogy vagy együttműködnek, vagy fordítsák el a tekintetüket.  "Ezért elég nehéz elképzelni, hogy bárki is aki elment dolgozni a megszállóknak, közben az embereket arra buzdította volna, hogy a szülők azt kérjék, a gyerekek ukránul tanulhassanak.”

Az oroszok által beiktatott "megszálló rezsim helyettes vezetője", Alekszej Liszov kijelentette, hogy úgy döntöttek, követik a megszállt Krímben kialakult gyakorlatot, ahol "a gyerekek jogot kaptak az ukrán nyelv tanulására".  Csak annyit mondott, hogy "évről évre egyre kevesebb az ilyen diákok száma".  Az ilyen szavak teljesen hamisan ábrázolják a valós helyzetet – az ukrán vagy akár kötelező tantárgyként ukrán nyelvű oktatást kínáló iskolák számának drámai csökkenését, a tanárokkal és a szülőkkel szembeni nyomásgyakorlás és/vagy kényszerítés módszereit stb. a megszállt Krími-félszigeten.

Mindezt egyértelműen elismerte az ENSZ Nemzetközi Bírósága, amely 2017 áprilisában arra kötelezte Oroszországot, hogy „biztosítsa az ukrán nyelvű oktatás elérhetőségét”.

Ez egy megelőző intézkedés volt, amelyet Oroszország figyelmen kívül hagyott. A Bíróság ítélete Ukrajna Oroszország elleni perében, részben a faji megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló nemzetközi egyezmény megsértése miatt, a megszállt Krími-félszigeten a krími tatárokkal és az ukrán etnikumokkal szembeni bánásmód miatt most várat magára, és remélhetőleg elítélendő lesz.

 Forrás: https://khpg.org/en/1608812867